Saturday, 12 May 2012

.mifkaisme weblog.

.mifkaisme weblog.


FiksiMini Sunda: Panon Nyi Iteung

Posted: 10 May 2012 09:50 PM PDT

Dina eunteung kamar, ngolébat raray Nyi Iteung. Kacipta lenjang nganggo kabaya panjang. Sapeupeuting, Kang Kabayan ngahariring, teu genah cicing. Sakapeung cindekul ngapalkeun ijab kobul. “Tarima abdi nikah ka Nyi Iteung…” Teu kendat-kendat, katalar pisan. Kang Kabayan seuri sorangan. Tapi sakapeung sora jam dingding ngagiles keteg jajantung, sok laju gura-giru wudu ngumbah guligah. Hayang geura-geura isuk…

Bray, panonpoé muka dangding harepan, pating gurilap pakéan Kang Kabayan bakating ku ginding. Aya nu gagah diabring-abring; haleuang dijajap tembang. Jalma silihbadug, hayam silihtokér, pahareup-hareup deukeut pangantén.


Gék pangantén dariuk, réréndengan. Cahya kaméra patingburinyay. Teu karasa sasalaman gé, beuki muntah sora jelema gé, atuda panon Nyi Iteung lir panon Hawa ka Adam—neuleumkeun raraméan, neuleumkeun raga Kang Kabayan, asa duaan… Gebeg aya nu nepak “buru, ngomong… tarima abdi nikah…kituh” aya nu ngaharéwos tukangeunana bari nyiwit cangkéng. Bari semu aga-eugeu, Kang Kabayan ngomong: “Tarima abdi nikah… eu.. ngilangkeun hadats alit…”
Ad-duh… Ki Momon nepak tarang.

Nu sanesna:

HATÉ MAH…

DI KAMAR KONTRAKAN

Sumber: Fiksimini Sunda


Filed under: Ω Fiksimini Sunda Tagged: Badru Tamam Mifka, Fikmin, Fiksimini Sunda, Panon Nyi Iteung

FiksiMini Sunda: Di Kamar Kontrakan

Posted: 10 May 2012 09:41 PM PDT

Saban peuting, sora tipi pasesedek jeung haseup roko. Mulek lir haseup pabrik. Di kamar leutik nu remeng-remeng, peuting ieu kuring sorangan kénéh, maturan guligah sajak luhureun asbak. Reup bray rohangan, leungeun teu daék cicing mencétan rémot, meusmeus warta kriminal, meusmeus iklan… Panon beuki karasa peurih, tapi hésé saré. Duh Gusti, sakapeung peurih haté, sono ka lembur… Tipi dipareuman, poék—mingkin seukeut tina jandéla kamar, lapat-lapat sora napas kuda. Sakapeung hohoang, asa nyakar garingna tikoro. Teu kungsi lila kadangu hujan turun, régang tatangkalan ngaregéh, méméh birahina tépa, nurih angen kuring…

Nu Sanesna:

PANON NYI ITEUNG

HATÉ MAH…

Sumber: Grup Facebook Fikmin Sunda


Filed under: Ω Fiksimini Sunda Tagged: Badru Tamam Mifka, Di Kamar Kontrakan, Fikmin, Fiksimini Sunda

No comments: